• Homepage
  • >
  • Blog
  • >
  • Ga altijd voorzichtig om met het verwijderen van asbest

Ga altijd voorzichtig om met het verwijderen van asbest

  • Klusjes
  • september 23, 2021
  • Comments Off
asbest laten verwijderen

Veel huizen die voor 1993 zijn gebouwd bevatten asbest. Dit komt omdat asbest lange tijd werd gezien als wondermiddel ter isolatie van gebouwen. Deels is dit ook zo, want die functie voert het adequaat uit, maar ondertussen weten we dat het materiaal erg slecht voor de gezondheid is als het kapot gaat en de vezels worden ingeademd. In dat geval kun je er erg ziek van worden, en zelfs aan dood gaan. Vandaar dat asbest vanaf 1993 verboden werd om mee te werken. Bij een verbouwing aan een pand van voor 1993, moet je eerst de asbest laten verwijderen.

Als je asbest gaat laten verwijderen dan heb je te maken met kosten, waar dan ook weer subsidies tegenover staan. De kosten van het verwijderen van asbest hangen van verschillende factoren af, zoals de hoeveelheid asbest die verwijderd moet worden en de omstandigheden die het verwijderen moeilijker, of makkelijker, kunnen maken. 

Bij een verbouwing moet er een asbestinventarisatie worden gedaan door een professioneel bedrijf

Voor het verwijderen moet je dan ook een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Deze inventarisatie geeft aan of er wel of geen asbest aanwezig is in het pand. Dergelijke asbestinventarisaties mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven en kun je dus absoluut niet zelf doen. 

Verschillende werkwijzen mogelijk

Als er asbest wordt gevonden tijdens een asbestinventarisatie, zal de expert moeten bekijken welke asbesthoudende materialen verwijderd moeten worden, en hoe dat gedaan moet worden, voordat je kunt beginnen met het slopen. Als er een acuut risico is dat de asbest vrij kan komen, vindt er een risicobeoordeling plaats. Asbestvezels die vrij komen zijn, zoals gezegd, schadelijk voor onze gezondheid. Deze beoordeling wordt meegenomen in het asbestinventarisatierapport, wat nodig is om te beginnen met het saneren.

Een sloopmelding maken bij de gemeente waar je woont

Voor je ook maar iets doet, dus ook het laten verwijderen van de asbest, zul je een sloopmelding moeten doen bij de gemeente, de certificerende instelling en de inspectie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Je asbestspecialist voert deze meldingen voor je uit, zodat je je hier niet druk om hoeft te maken. Het aanvragen van een sloopvergunning duurt gemiddeld zo’n zes weken, houdt hier dus rekening mee bij je planning van de verbouwing.

Kijk goed of je recht hebt op een subsidie

Indien de sloopaanvraag wordt goedgekeurd, begint de asbestspecialist met het plannen voor het verwijderen van de asbest. Let op, want er zijn subsidies voor het laten verwijderen van asbest. Online kun je hier genoeg informatie over vinden, doe dit goed, want het kan je een hoop geld schelen! Ook zijn er verschillende methoden om asbest te verwijderen. Zoals de zogenaamde ‘containment methode.’ Dit is de veiligste methode, maar kan alleen binnenshuis worden gedaan. Asbestdaken of muren kunnen hier dus niet mee verwijderd worden. 

Bij de containment methode bepaalt de specialist waar de asbest zich bevindt, om vervolgens met folie een ruimte te bouwen om de asbestbron. Met behulp van speciale apparatuur, waaronder luchtreinigers en asbeststofzuigers, voert de specialist druk uit op de asbest. Hierdoor komen de asbestvezels vrij, waarbij ze opgevangen worden in de speciale asbeststofzuigers.

De couveuse methode

Bij de ‘couveuse methode’ werkt men met een zogenaamde couveusezak, waarmee de specialist de ruimte rondom de asbest afsluit. De asbest kan zonder gevaar vrijkomen in de zak, omdat de vezels hierin blijven zitten. Vervolgens wordt de asbestbron schoongemaakt met een speciale stofzuiger. Al het afval en de vrijgekomen vezels worden opgevangen in de zak, waardoor ze geen gevaar vormen voor de buitenwereld. Deze methode wordt onder andere ingezet bij het verwijderen van ontluchtingsbuizen en plafonds.

Previous «
Next »