Waar dient een installatietekening voor?

  • Klusjes
  • maart 13, 2021
  • Comments Off
installatietekening

Voor iedere elektrotechnische installatie is een installatietekening vereist. Op zo’n tekening staat duidelijk hoe de elektrotechnische installatie eruit ziet. Zo worden misverstanden voorkomen en heb je een duidelijk beeld van de installatie. Dit is erg handig bij verbouwingen, maar ook in het geval van brand kan worden teruggevallen op dit plan, net als de ontruimingsplattegrond. Daarnaast kunnen storingen sneller worden opgespoord en verholpen en uitbreidingen kunnen beter worden ingeschat op de bestaande installatie. Zo’n installatietekening laten maken vereist echter veel knowhow, waar moet je op letten bij het maken hiervan?

De precieze locatie van elektrische apparatuur

Op een installatietekening wordt de precieze locatie van elektrische apparatuur weergegeven. Zo is onder andere in één oogopslag duidelijk waar de schakelaars zich bevinden en waar de aansluitpunten voor internet, televisie en telefonie zitten. Een goede installatietekening bevat verder informatie over de plaats van de onderdelen, de verbinding van de onderdelen, het aantal draden en ook het type draden.

Precies werk

Het maken van een installatietekening is een precies werk. Om dit zelf te doen is, zeker zonder ervaring, onmogelijk. Je moet dan ook op zoek naar een bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van een nauwkeurige (digitale) installatietekening. Met deze overzichtelijke tekening kunt u de werkzaamheden nauwkeurig uitvoeren.

Verschillende soorten installatietekeningen

Er bestaan verschillende soorten installatietekeningen, welke allemaal andere details weergeven. De tekeningen die het meest voorkomen zijn installatietekeningen voor:

– Krachtgroepen

– Brandpreventie

– Aarding

– Lichtgroepen

– Indelingen van elektronische ruimten

– Communicatie

Bovenstaande soorten worden ook in combinaties weergegeven. Zo zijn er bijvoorbeeld installatietekeningen waarin zowel de licht- als de krachtgroepen worden weergegeven.

Hieronder enkele onderdelen die in een installatietekening moeten staan:

Nutsvoorzieningen

Nutsvoorzieningen zijn alle aansluitingen van de netwerkbeheerder die in een meterkast voorkomen. De voorzieningen die via de mantelbuizen de woning binnenkomen zijn: elektriciteit, telecommunicatie, water, gas. De elektriciteitskabel van de netwerkbeheerder wordt aangesloten op een elektriciteitsmeter (of elektra verbruik meter) Deze elektriciteitsmeter is bijna altijd in eigendom van de netwerkbeheerder. 

Hoofdaansluiting

De hoofdaansluiting (ook wel het IS/RA) is het punt waarop telefoon en internetverbinding je woning binnenkomt. Het ISRA punt is het punt waar KPN de bekabeling heeft afgemonteerd. KPN telecom is in Nederland eigenaar van het ISRA-punt in uw woning. De netwerkbeheerder is eigenaar van de aansluiting en doen dan ook alle reparaties. Daarnaast vervangen zij onderdelen als het nodig is. Het laten nakijken van een aansluiting is gratis, het onderhoud ook.

Hoofd Rioolstelsel

De gemeente zorgt voor de aanleg het onderhoud en het beheer van het hoofd rioolstelsel (inclusief gemalen, pompen enzovoort). De gemeente maakt een huisaansluiting vanaf het hoofdriool tot 0,5 meter over de erfgrens. Het is echter de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de riolering aan te sluiten op de huisaansluiting.

Aansluitplicht

De netbeheerder heeft ook een aansluitplicht wat betreft het gas. Dat moet namelijk binnen 18 weken gebeuren. De overheid heeft de kosten van een nieuwe aansluiting voor gas en elektriciteit per netbeheerder vastgesteld en dit zijn vaste prijzen die je op internet makkelijk kunt vinden. 

Richtlijnen voor de meterkast

Voor een nieuwe meterkast in een nieuwbouwwoning, of een nieuwe meterkast in een bestaande woning, gelden de meterkast richtlijnen van 2016. Voor bestaande woningen met een meterkast die in het verleden is aangelegd, gelden de richtlijnen die in gebruik waren op het moment dat de woning werd gebouwd. De richtlijnen die de netbeheerders gezamenlijk hebben opgesteld zorgen ervoor dat monteurs goed kunnen werken in meterkasten. Het gaat naast monteurs van netbeheerders ook om installateurs en monteurs die werken aan bijvoorbeeld de waterleiding of de (telefoon)kabel. Daarnaast is de veiligheid van belang. Zo moet een bouwkast tegen verschillende weersomstandigheden kunnen en moet die bestand zijn tegen vandalisme.

Previous «
Next »