Waarom keerklepcontrole nodig is

  • Klusjes
  • april 7, 2021
  • Comments Off
keerklepcontrole

Elk elektronisch apparaat dat is aangesloten op een drinkwaterinstallatie, moet worden voorzien van een keerklep zodat er geen vervuild water vanuit het apparaat de drinkwaterinstallatie in kan stromen. Denk hierbij aan wasmachines, vaatwassers, industriële apparaten, de vulinstallatie van een CV-installatie en koffieautomaten. Het is belangrijk om regelmatig een keerklepcontrole te laten uitvoeren, hieronder lees je waarom.

Ter voorkoming van een legionellabesmetting

Keerkleppen die goed werken zijn essentieel voor gezond drinkwater en kunnen een eventuele legionellabesmetting voorkomen. Zo’n keerklep wordt ook wel terugstroombeveiliging, terugslagventiel of terugslagklep genoemd. Het is dus een klep die er voor zorgt dat het water in een drinkwaterinstallatie maar één richting op kan stromen. Door de waterdruk opent de klep zich en sluit daarna bijvoorbeeld door middel van een veer. Er zijn talloze soorten keerkleppen voor diverse situaties en ze voorkomen terugstroom van eventueel verontreinigd water in de waterleiding. 

Je moet er te allen tijde voor zorgen dat de keerklep goed werkt

Het is wettelijk verboden om je waterleiding te verontreinigen en het is dan ook erg belangrijk om te zorgen dat de keerklep goed werkt. Naast slijtage aan de keerkleppen kunnen slecht functionerende keerkleppen ontstaan door bijvoorbeeld kalkafzetting of gruis dat vanuit een transportleiding in de drinkwaterinstallatie terechtkomt. Keerkleppen moeten daarom elk jaar gecontroleerd worden en gecheckt of deze nog juist werkt.

Repareren of vervangen

Als bij zo’n controle blijkt dat een keerklep lekt of niet juist werkt, moet deze gerepareerd worden en indien dit niet meer kan, vervangen. Als uit de controle blijkt dat de werking van controleerbare keerkleppen structureel niet in orde is, moet ervan worden uitgegaan dat de installatie vervuild is. Keerklep toestellen zijn op locatie controleerbaar indien daarvoor randapparatuur is aangebracht. 

Hoe te controleren?

Voor het controleren op de goede werking van keerkleppen zijn er 3 methoden mogelijk, waarvan de standaardmethode de eerste is. Deze is toepasbaar waar de keerklep goed bereikbaar is en er met de aanwezige waterdruk een drukverschil van tenminste 50 kPa over de keerklep kan worden aangelegd. Op het huis van de keerklep zelf of direct benedenstrooms ervan moet een aftapaansluiting aanwezig zijn waarop een manometer is aan te sluiten. Dit is vaak de makkelijkste methode.

De vacuümmethode en de overdrukmethode

Men past de vacuümmethode toe als er geen direct zicht is op de benedenstroomse installatie. Het is hierbij van belang dat alle aansluitingen luchtdicht zijn en de stopkraan bovenstrooms volledig afsluit. Als laatste is er nog de overdrukmethode. Hierbij moet benedenstrooms van de keerklep een aftapaansluiting en afsluit orgaan in de te controleren installatie aanwezig zijn. Op de aftapaansluiting wordt een drukverhogingsunit aangesloten. Deze bestaat uit een voorraadbak, handpers pomp, appendages en leidingwerk. De voorraadbak is gevuld met schoon drinkwater. De drukverhogingsunit inclusief de voorraadbak moet vooraf met een desinfectiemiddel worden gereinigd. 

Previous «
Next »