Wat is een NEN 3140 keuring?

  • Klusjes
  • oktober 1, 2021
  • Comments Off
tester

Als werkgever wilt u natuurlijk een veilige werkomgeving voor uw personeel. Een manier om veiligheid op de werkvloer te garanderen is middels een NEN 3140 keuring. Maar wat houdt deze keuring in en voor welke sectoren is deze keuring relevant? In dit artikel vertellen wij u graag alles over een NEN 3140 keuring.

Verplicht

Om eventuele incidenten en ongelukken te voorkomen is het van groot belang dat uw elektrische installaties in goede staat verkeren. Een periodieke keuring volgens NEN 3140 helpt hierbij en geeft u inzicht in risico’s die u middels de keuring tijdig kunt verhelpen. Een NEN 3140 keuring is niet verplicht, echter is het wel van belang dat u een veilige werkomgeving verzorgt voor uw medewerkers. Uw elektrische installaties regelmatig laten keuren aan de hand van de NEN 3140 kunnen u hier dan ook bij helpen.

Frequentie

Ondanks dat een NEN 3140 keuring niet verplicht is, doet u er goed aan om uw elektrische installaties regelmatig te laten keuren. Hoe vaak een inspectie moet plaatsvinden hangt af van een aantal factoren. Zo dient u rekening te houden met de leeftijd, kwaliteit en de omgevingsomstandigheden van de installatie, maar ook met de mate van toezicht door een installatieverantwoordelijke. 

Werkwijze

Een NEN 3140 keuring vindt plaats met behulp van een NEN 3140 tester. Uw elektrische installatie wordt op verschillende aspecten getoetst. De tester zal middels een visuele inspectie en een meting en beproeving kijken of en in hoeverre de elektrische installatie voldoet aan de eisen.

Visuele inspectie

Bij de visuele inspectie zal er onder andere gekeken worden naar de volgende onderdelen:

  • Zichtbare tekenen van oververhitting
  • De aanwezigheid van beveiligingstoestellen
  • De veiligheidsketens
  • Het functioneren van de spanningsindicatoren

Meting en beproeving

Bij de meting en beproeving wordt er gekeken of de installatie voldoet aan onder andere de onderdelen:

  • De scheiding van stroomketens
  • De werking van veiligheidsketens, aardlekbeveiligingen en veiligheidssignaleringen
  • De isolatieweerstand

Voor de veiligheid van uw werknemers

Om de veiligheid van uw werknemers te garanderen is het frequent testen van uw elektrische installatie noodzaak. Door regelmatig testen voorkomt u brandgevaar, elektrocutiegevaar en storingen.

Previous «
Next »